Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.lydiabeauty.nl.

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving.

Grondslag en doel gegevensverwerking
De op onze website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

  • het inplannen van afspraken met jou;
  • het jou goed van dienst kunnen zijn bij Lydia Beauty;
  • het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
  • het dienen van een gerechtvaardigd belang van Lydia Beauty, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en het aanbieden van verwante producten en diensten;
  • ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
  • ter verbetering van onze website;
  • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?
Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze website voor het maken van een online afspraak.

  • Je naam
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/voogd. De ouders/voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook en Instagram.

Recht van inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van ons.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met Lydia Beauty.

Bewaartermijn
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jou de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

– Salonhub (de leverancier van ons afsprakensysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen
Lydia Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lydia Beauty maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Lydia Beauty via lydiabeautylemmer@gmail.com. www.lydiabeauty.nl is een website van Lydia Beauty. Lydia Beauty is als volgt te bereiken:

Contactgegevens

Naam:      Lydia Beauty & Wedding

Adres:      Lijnbaan 6, 8531 JR Lemmer

Telefoon:     0514-565252

Email:       lydiabeautylemmer@gmail.com

KvK-nummer:     51609754

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 30 november 2020.